ارتباط با مجموعه برق و صنعت حسینی

تلفن های تماس

01152222374-01152241732
01152228625

آدرس دفتر

مازندران – چالوس – خیابان 17 شهریور – روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  چالوس

پست الکترونیک

ارسال ایمیل به آدرس:
info@bshosseini.com

بخش فنی

09999

بخش فروش

09999

بخش پشتیبانی

09999

ارسال پیام از طریق فرم زیر

    Main Menu