ارتباط با مجموعه برق و صنعت حسینی

تلفن های تماس

01152222374-01152241732

01152227449-01152120207

آدرس دفتر

مازندران – چالوس – خیابان 17 شهریور – روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  چالوس

پست الکترونیک

ارسال ایمیل به آدرس:
info@bshosseini.com

bshosseini@gmail.com

بخش فنی

01152241733

بخش فروش

01152241732

بخش پشتیبانی

01152228625

ارسال پیام از طریق فرم زیر

    Main Menu